Đăng ký dùng thử G Suite

1. Lựa chọn domain
2. Thông tin của bạn
3. Hoàn tất đăng ký
4. Kết quả
Quốc gia công ty quý khách đang hoạt động
Tên miền của quý khách, ví dụ: tenmien.com
Email của quý khách, dùng để gửi tài khoản quản trị G Suite
Số điện thoại của quý khách

Tất cả đã sẵn sàng, thông tin của bạn là:

Tên miền:

[[domain]]

Email:

[[email]]

Điện thoại:

[[phone]]

G Suite