Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Thiết lập

 • Tôi có thể di chuyển email, sự kiện lịch và danh bạ cũ sang G Suite không?

  Có, bạn có thể mang theo dữ liệu lịch, danh bạ và email hiện có của mình sang G Suite. Bạn có thể di chuyển dữ liệu của chính mình và các thành viên nhóm hoặc bạn có thể cho phép nhóm di chuyển dữ liệu của riêng họ. G Suite có các công cụ để di chuyển dữ liệu từ Microsoft® Exchange hoặc Microsoft Office 365™, IBM® Notes® và các hệ thống email khác.

 • Tôi có trải qua thời gian email ngừng hoạt động trong quá trình chuyển đổi không?

  Không, bạn sẽ tiếp tục gửi/nhận email như thường lệ. Để sử dụng Gmail với G Suite, bạn thiết lập miền (bản ghi MX) để chuyển luồng thư của mình đến máy chủ thư của Google. Việc đó giống như đăng ký địa chỉ mới với bưu điện để chuyển thư tới địa điểm mới của bạn. Sau khi thay đổi bản ghi MX có hiệu lực (tối đa 72 giờ), bạn có thể bắt đầu nhận/gửi email thông qua tài khoản G Suite của mình. Cho đến lúc đó, bạn sẽ nhận/gửi email qua hệ thống thư cũ.

 • Quá trình chuyển này có ảnh hưởng đến trang web hiện tại của tôi không? Google có thể lưu trữ trang web của tôi không?

  Không, quá trình chuyển này sẽ không ảnh hưởng đến trang web hiện tại của bạn. Thiết lập G Suite không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hiện tại của bạn. Mặc dù G Suite không phải là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp lưu trữ web của Google thông qua Google Cloud Platform.

 • Tôi có thể sử dụng miền của mình với G Suite không? Nếu tôi chưa có miền nào thì tôi nên làm gì?

  Để sử dụng G Suite, bạn cần có miền. Tên miền sẽ xuất hiện sau www. trong URL trang web. Nếu bạn đã có miền, hãy nhập miền đó khi đăng ký G Suite. (Bạn sẽ được yêu cầu xác minh rằng mình sở hữu miền.) Nếu chưa có miền hoặc muốn có một miền khác với G Suite, bạn có thể mua miền mà mình chọn (nếu có) từ Google.

 • Ai đó có thể thiết lập G Suite cho công ty của tôi không?

  Có, bạn có thể làm việc với đối tác của G Suite. Những công ty dịch vụ CNTT có kinh nghiệm này có thể giúp bạn đánh giá, tùy chỉnh, triển khai và chuyển đổi sang G Suite. Họ cũng có thể cung cấp dịch vụ đào tạo, quản lý dữ liệu và hỗ trợ liên tục. Nếu có thắc mắc về cách thiết lập G Suite, bạn cũng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite. Nhóm hỗ trợ làm việc 24/7.

  Truy cập Trang web thiết lập để biết thông tin về cách thiết lập, mẫu liên lạc và các tài nguyên để triển khai và quản lý thay đổi.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.