Chọn phiên bản G Suite của bạn. Dùng thử miễn phí trong 30 ngày.

Business

Bộ ứng dụng văn phòng cải tiến có tính năng lưu trữ và bộ nhớ không giới hạn

230.000đ

VNĐ / người dùng/tháng

hoặc 2.760.000đ/người dùng/năm chưa kể thuế.

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Hiển thị tính năngẨn tính năng

Kết nối

 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch được chia sẻ

Tạo

 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Truy cập

 • Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

Kiểm soát

 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
 • eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng

Enterprise

Bộ ứng dụng văn phòng cao cấp có các tính năng và điều khiển nâng cao

523.000đ

VNĐ / người dùng/tháng

hoặc 6.273.000đ/người dùng/năm chưa kể thuế.

Bắt đầu dùng thử miễn phí
Hiển thị tính năngẨn tính năng

Kết nối

 • Email doanh nghiệp thông qua Gmail
 • Hội nghị video và hội nghị thoại
 • Lịch được chia sẻ

Tạo

 • Tài liệu, bảng tính và bản trình bày

Truy cập

 • Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)

Kiểm soát

 • Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến
 • Kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho email và trò chuyện
 • Trung tâm bảo mật dành cho G Suite
 • eDiscovery dành cho email, trò chơi và tệp
 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive
 • S/MIME được lưu trữ cho Gmail
 • Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba
 • Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật
 • Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery

* Ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng mới sử dụng G Suite. Ngoài ra, mức giá ưu đãi này chỉ dành cho 20 người dùng đầu tiên do bạn thêm vào trong vòng 12 tháng. Sau 12 tháng, mức giá chung sẽ áp dụng cho tất cả người dùng. Khách hàng có thể hủy bất cứ lúc nào.

Các câu hỏi thường gặp về giá cả

person

Người dùng là gì?

Người dùng được định nghĩa là một địa chỉ email được cá nhân hóa (you@yourcompany). Bí danh email nhóm chẳng hạn như sales@yourcompany và support@yourcompany được bao gồm trong giá và không bị tính là người dùng bổ sung.

payment

Làm cách nào để mua và thanh toán?

Hãy bắt đầu với bản dùng thử 30 ngày miễn phí của G Suite hoặc tạo ticket public. Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tùy thuộc vào vị trí doanh nghiệp, bạn cũng có thể thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp.

Bạn cũng có thể trả trước bằng việc thực hiện thanh toán theo cách thủ công vào tài khoản của mình. Khoản tín dụng này sẽ tự động được ghi nợ vào đầu mỗi tháng, thay cho hình thức thanh toán chính được tự động tính phí.

compare

Sự khác biệt giữa gói linh hoạt và gói hàng năm là gì?

Gói linh hoạt - Bạn có thể thêm và xóa người dùng bất cứ lúc nào. Bạn chỉ phải thanh toán cho dịch vụ được sử dụng trong tháng đó. Bạn được tính hóa đơn hàng tháng.

Gói hàng năm - Bạn cam kết sử dụng G Suite trong một năm và nhận được mức phí chiết khấu. Bạn có thể thêm nhiều người dùng mà không bị tính phí nhưng không được xóa người dùng trong năm đó. Bạn được tính hóa đơn hàng tháng với mức $2.5/người dùng/tháng. Chỉ có sẵn cho gói Basic 2.5$ => 4.2$/người dùng/tháng. Với người dùng thứ 21, giá sẽ là 5%/người dùng/tháng và 50$/người dùng/năm