Vault

Tính năng lưu trữ và eDiscovery dành cho email, tệp và trò chuyện

  • Quản lý, lưu giữ, tìm kiếm và xuất email, nội dung tệp trên Google Drive cũng như cuộc trò chuyện có lưu nội dung của tổ chức. Là một phần của các phiên bản G Suite Business và Enterprise, Vault cho phép bạn lưu trữ dữ liệu công ty từ các sản phẩm G Suite bao gồm Gmail, Google Drive, Drive nhóm của Google, Google Groups và Google Hangouts Meet.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ với bộ phận bán hàng

Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp bằng tính năng lưu trữ email và lưu giữ chứng cứ pháp lý

Thiết lập chính sách lưu giữ một cách an toàn đối với nội dung được hỗ trợ cho toàn bộ miền hoặc cho các đơn vị cụ thể trong tổ chức với khoảng ngày và các điều khoản truy vấn cụ thể. Vault cho phép bạn theo dõi và lưu giữ dữ liệu được ghi nhật ký phục vụ các cuộc kiểm tra pháp lý.

Tìm nhanh nội dung bằng tính năng tìm kiếm do Google cung cấp

Tìm và truy xuất thông tin có giá trị, thậm chí từ các tài khoản đã tạm ngưng. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên. Bạn cũng có thể xuất phiên bản trước đây của các tệp trên Google Drive.

Lưu giữ chứng cứ pháp lý để bảo vệ thông tin

Chúng tôi hy vọng điều này không bao giờ xảy ra, nhưng một ngày nào đó, có thể doanh nghiệp của bạn phải đối mặt với kiện tụng. Vault giúp bạn luôn sẵn sàng bằng cách cho phép bạn bảo toàn dữ liệu Gmail, Drive và Hangouts có lưu nội dung trò chuyện của người dùng trong các khoảng thời gian lưu giữ tùy chỉnh.

Dễ dàng xuất sang định dạng chuẩn

Xuất nội dung được truy xuất qua tìm kiếm sang định dạng chuẩn để xem xét thêm. Bạn có thể xuất kết quả cho bất kỳ tài khoản được cấp phép nào.

Kiểm tra báo cáo để liên tục theo dõi hoạt động

Theo dõi hoạt động của người dùng trong Vault. Khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ giúp bạn xem các tìm kiếm, lượt xem nội dung, nội dung xuất, v.v.

Các câu hỏi thường gặp về Vault

eDiscovery là gì?

Khám phá điện tử, hay eDiscovery, là quá trình tìm kiếm và tìm thông tin ở định dạng điện tử. Thông thường, quá trình này được thực hiện để giải quyết các vấn đề pháp lý và điều tra.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

Tôi mua G Suite cùng với Vault bằng cách nào?

Google Vault được cung cấp miễn phí kèm theo các phiên bản G Suite Business và Enterprise. Bạn có thể mua Google Vault ở dạng tiện ích bổ sung cho phiên bản G Suite Basic.