Khám phá Trung tâm kiến thức G Suite

Khai thác tối đa lợi ích của G Suite ở nơi làm việc bằng hướng dẫn đào tạo, mẹo, ví dụ của khách hàng và các tài nguyên khác. Truy cập Trung tâm kiến thức G Suite

Hãy tìm hiểu các khái niệm cơ bản

Bạn chỉ có vài phút? Bắt đầu sử dụng email, lịch, cuộc họp video và nhiều ứng dụng khác trong 7 bước đơn giản. Xem Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Máy tính xách tay

Học theo sản phẩm

Tìm hiểu mọi thứ có trong G Suite, như email doanh nghiệp, lưu trữ tệp trực tuyến, lịch chia sẻ và cuộc họp video. Chọn một sản phẩm dưới đây để xem tài liệu học tập liên quan.

Nhận mẹo nhanh

Khám phá các cách mới để tự động sắp xếp hộp thư đến của bạn, tạo lịch nhóm chia sẻ, thiết lập kế hoạch dự án động, phát sự kiện trực tuyến và hơn thế nữa.


Gửi tệp đính kèm rất lớn cùng với email của bạn
Tìm hiểu cách thức Gmail

Biết khi nào mọi người rảnh bằng cách sắp lớp lịch của họ
Tìm hiểu cách thức Lịch


Lưu giữ tất cả các bản nháp của bạn trong một tệp Drive — bạn có thể hoàn nguyên về các phiên bản trước bất kỳ lúc nào
Tìm hiểu cách thức Drive

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Office mà không cần cài đặt Office
Tìm hiểu cách thức Tài liệu

Đạt được giấy chứng nhận của G Suite

  • Quản trị viên G Suite

    Hãy thể hiện các kỹ năng về kỹ thuật của bạn để quản lý một miền G Suite quy mô lớn.

    Tìm hiểu thêm Google Cloud
  • G Suite

    Chứng minh chuyên môn của bạn trong việc sử dụng các công cụ cộng tác và năng suất của G Suite với giấy chứng nhận này. Hãy thể hiện kỹ năng và phát triển sự nghiệp của bạn.

    Tìm hiểu thêm Google Cloud

Học hỏi từ khách hàng của chúng tôi

Những người sử dụng G Suite hàng ngày hiểu rõ ứng dụng này nhất. Hãy khám phá các ý tưởng mới được khách hàng ở các ngành khác nhau và trên toàn thế giới chia sẻ để làm việc cùng nhau và điều hành doanh nghiệp của bạn.

Astley Clarke

Astley Clarke

Tạo và quản lý nội dung sản phẩm và thương hiệu kỹ thuật số.

Lượng nội dung kỹ thuật số do nhà bán lẻ tạo và quản lý tiếp tục tăng theo hàm mũ. Xuất bản cuốn sách ảnh cho dòng sản phẩm mới nhất. Quản lý nội dung đa phương tiện như hình ảnh, biểu trưng và video trên mọi kênh bán lẻ và với các đại lý của bạn. Tạo và phân phối danh mục. Drive sẽ đồng bộ hóa với đám mây để mọi người luôn truy cập nội dung cập nhật nhất. Ngoài ra, các tính năng chia sẻ và kiểm soát truy cập giúp cho việc hợp tác với các nhà cung cấp và đại lý quảng cáo bên ngoài đơn giản và bảo mật. Tìm hiểu cách thức