Lên lịch chuẩn xác hơn cho cuộc họp

Lên lịch sự kiện một cách nhanh chóng bằng cách kiểm tra thời gian trống của các đồng nghiệp và sắp xếp lịch nhanh với nhiều lựa chọn về mức độ chia sẻ thông tin. Bạn có thể chia sẻ lịch để mọi người xem chi tiết sự kiện đầy đủ hay chỉ xem được là bạn đang rảnh.

Truy cập từ máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn

Xem và chỉnh sửa lịch biểu từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Sử dụng các ứng dụng tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của Google hoặc đồng bộ hóa với lịch tích hợp trên điện thoại của bạn.

Xuất bản lịch lên web

Chia sẻ sự kiện đặc biệt với khách hàng hoặc cho mọi người biết thời điểm bạn có thể tham gia với tính năng xuất bản lịch dễ dàng. Lịch cũng có thể được tích hợp trực tiếp vào Google Sites.

Dễ dàng chuyển lịch làm việc từ hệ thống cũ

Dễ dàng di chuyển lịch công việc của bạn từ Exchange, Outlook hay iCal hoặc trực tiếp từ tệp .ics. và .csv.

Xem liệu phòng họp hoặc tài sản dùng chung có thể sử dụng không

Duyệt và đặt trước các phòng họp, có hiển thị thông tin chi tiết về sức chứa và thiết bị khi đặt trước một phòng. Dễ dàng thiết lập các phòng họp hoặc tài sản dùng chung và thêm thông tin đó vào sự kiện.

Toàn bộ hoạt động của chúng tôi hiện được tích hợp với G Suite. Tính năng lịch dùng chung có chức năng như là công cụ quản lý nhân sự – các nhà quản lý nắm rõ hơn khối lượng công việc của nhóm và có thể phân công lại công việc nếu một thành viên trong nhóm bị quá tải hoặc không rảnh. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn đảm bảo thời hạn được đáp ứng và khách hàng hài lòng.

Hardi Halim Liem

Chủ sở hữu và giám đốc bộ phận IT , Agansa

Câu hỏi thường gặp về Lịch

Tôi có thể tạo lịch nhóm không?

Có. Bạn có thể tạo lịch mà mọi người (hoặc một nhóm đồng nghiệp) trong tổ chức của mình có thể truy cập. Ví dụ: bạn có thể muốn có lịch nhóm cho các sự kiện như ngày nghỉ và các cuộc họp thường xuyên của phòng Kinh Doanh.

Tôi có thể di chuyển và đồng bộ hóa tất cả lịch của mình không?

Có. Việc chuyển lịch từ hệ thống cũ linh động với nhiều phương pháp đáp ứng việc chuyển lịch từ nhiều nguồn khác nhau: Lotus Notes, Exchange, Office 365,....

Lịch Google có lời nhắc sự kiện không?

Có. Mặc định, 10 phút trước khi diễn ra sự kiện, Lịch Google sẽ hiển thị lời nhắc bật lên. Bạn có thể thay đổi thời gian nhắc nhở trong cài đặt của Lịch.