Trang tính

Công cụ xử lý, phân tích dữ liệu online

  • Làm việc trực tiếp với các thành viên nhóm cùng lúc trong cùng một bảng tính. Thực hiện phép tính bằng các công thức từ đơn giản cho đến phức tạp. Tất cả các chỉnh sửa đều được tự động lưu khi bạn nhập.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ với bộ phận bán hàng

Dễ dàng xử lý dữ liệu nhờ các hàm ưu việt

Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ, tạo bảng tổng hợp và thêm bộ lọc dữ liệu. Tính năng "Khám phá" hỗ trợ bạn thiết kế bảng dữ liệu đẹp mắt bằng công nghệ AI.

Làm việc với Excel và các file định dạng khác

Nhập dữ liệu từ các định dạng bảng dữ liệu khác để cùng làm việc trong Google Trang tính, có thể chỉnh sửa ngay lập tức và cùng lúc truy cập. Xuất Trang tính ở loại tệp bạn cần, bao gồm dạng .xlsx, .csv, .html, .ods hoặc .txt.

Truy cập bảng tính của bạn mọi lúc, mọi nơi

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính từ bất kỳ loại thiết bị nào, cho dù bạn ở đâu. Làm việc trong Google Trang tính ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực

Cấp cho cá nhân hoặc nhóm quyền chỉnh sửa, xem hoặc thêm nhận xét vào bảng tính. Làm việc đồng thời và thậm chí thấy những thay đổi khi mọi người gõ. Không phải gửi tệp qua lại.

Các Google Biểu Mẫu online được tích hợp với Google Trang Tính

Tạo và nhúng bản khảo sát trên trang web của bạn hoặc gửi bản câu hỏi tại cho đồng nghiệp. Các kết quả Google Biểu Mẫu sẽ đưa thẳng đến Google Trang tính để bạn xem lại và phân tích.

Tiện ích bổ sung làm cho Trang tính chí mạnh mẽ hơn

Tìm các công cụ được tạo bởi nhà phát triển của bên thứ ba để chỉnh sửa thêm các định dạng dữ liệu khác, các function và hơn thế nữa. Thậm chí bạn có thể tạo tiện ích bổ sung tùy chỉnh riêng cho doanh nghiệp của bạn với Java.

Chúng tôi đã có thể theo dõi và quản lý khách hàng tiềm năng bằng Google Trang tính, giúp tăng khả năng chốt Sales lên 30%.

David Bullock

YETI Coolers

Các câu hỏi thường gặp về Trang tính

Google Trang tính hỗ trợ những hàm nào?

Google Trang tính hỗ trợ hầu hết các hàm có trong Microsoft Excel. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo công thức xử lý dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Google Trang tính không?

Có. Rất nhiều phím tắt có sẵn trong Google Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.

Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành Google Trang tính không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.