Tài liệu

Xử lý văn bản online

  • Tạo và chỉnh sửa tài liệu văn bản ngay trong trình duyệt của bạn—không cần có phần mềm chuyên dụng, thay thế hoàn toàn cho Microsoft Word. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc và mọi thay đổi được lưu tự động.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Liên hệ với bộ phận bán hàng

Nhận xét, trao đổi và chỉnh sửa văn bản trong thời gian thực

Làm việc trên một tài liệu duy nhất với những thành viên trong nhóm hoặc những người bên ngoài công ty bạn. Xem nội dung chỉnh sửa khi người khác nhập, giao tiếp thông qua tính năng chat được tích hợp và đặt câu hỏi bằng cách thêm nhận xét.

Làm việc với tất cả các loại tệp phổ biến

Nhập tài liệu của bạn để có thể chỉnh sửa ngay lập tức, bao gồm tệp Microsoft® Word và PDF. Xuất văn bản của bạn dưới định dạng .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt hoặc .html.

Lưu tất cả lịch sử chỉnh sửa của bạn

Theo dõi các thay đổi được thực hiện với tài liệu của bạn và hoàn tác mọi thao tác mà bạn đã thực hiện. Các phiên bản của văn bản được lưu giữ vô thời hạn và không bị tính vào dung lượng.

Hoạt động trên các thiết bị, dù có hay không có Internet

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu từ iPhone, iPad hoặc các thiết bị Android của bạn. Sử dụng Chrome cho Mac hoặc PC để làm việc trong Tài liệu ngay cả khi bạn không truy cập vào internet.

Kiểm soát chia sẻ, dễ quản lý

Bạn quyết định người nào được quyền truy cập vào tài liệu và thư mục của mình. Cấp cho cá nhân hoặc nhóm quyền chỉnh sửa, xem hoặc chỉ thêm nhận xét.

Làm được nhiều việc hơn với tiện ích bổ sung của bên thứ ba

Nghiên cứu chủ đề, xác định từ và chèn lời trích dẫn ngay trong Tài liệu. Với tiện ích bổ sung tích hợp, bạn có thể mở rộng chức năng của Tài liệu với định dạng văn bản mới, kết nối với Gmail và hơn thế nữa.

Google Tài Liệu đã giúp thúc đẩy quá trình kinh doanh của chúng tôi khiến việc kiểm duyệt các hợp đồng hiệu quả hơn và cải thiện tính minh bạch trong giao tiếp giữa các phòng ban theo thời gian thực

Donovan Tan

Giám đốc Phát triển Kinh doanh của , Keng Soon Credit

Các câu hỏi thường gặp về Google Tài liệu

Google Tài liệu có hoạt động ngoại tuyến không?

Có. Tính năng này hoạt động trong trình duyệt Chrome. Nếu bạn chưa có, hãy dùng thử Chrome—một trình duyệt do Google phát hành tích hợp với G Suite.

Tôi có thể chia sẻ tệp trên Google Tài liệu ra bên ngoài không?

Có. Bạn có thể thay đổi cài đặt của từng tài liệu để cấp quyền truy cập cho bất cứ ai mà bạn chọn làm người chỉnh sửa, người xem hoặc người nhận xét.

Tôi có thể chuyển đổi tài liệu hiện có của mình thành Google Tài liệu không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Tài liệu. Tệp gốc sẽ vẫn giữ nguyên.