Bảo mật và kiểm soát

Quản trị tập trung giúp thiết lập và quản lý dễ dàng, nhanh chóng. Thêm và xóa người dùng, thiết lập nhóm và thêm tùy chọn bảo mật như xác minh 2 bước và SSO.

Quản lý thiết bị di động

Phân phối các ứng dụng cho nhân viên và giữ an toàn dữ liệu trên các thiết bị Android và iOS của nhân viên. Sử dụng tính năng quản lý thiết bị di động để phân phối các ứng dụng và giúp nhân viên sẵn sàng hoạt động, kiểm tra mức sử dụng, quản lý cài đặt bảo mật và khóa hoặc xóa từ xa các thiết bị.

Hỗ trợ 24/7 và độ tin cậy

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại hoặc email của Google. Phối hợp nhóm hỗ trợ, cùng với mạng lưới trung tâm dữ liệu đẳng cấp thế giới, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Hàng trăm ứng dụng của bên thứ ba

Sử dụng G Suite Marketplace để tìm giải pháp tích hợp như CRM, quản lý dự án, mức tuân thủ và hơn thế nữa - tất cả có sẵn với đăng nhập một lần.

Thông tin chi tiết và báo cáo nâng cao

Giám sát việc sử dụng G Suite của công ty và nhận thông báo về hoạt động đáng ngờ. Tính năng kiểm tra cung cấp cho bạn một bản ghi các thay đổi để bạn có thể xác định chính xác những gì bạn cần.

Ứng dụng Quản trị thiết bị di động để giải quyết sự cố nhanh chóng

Ứng dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google cho Android hoặc iOS giúp quản trị viên quản lý tài khoản của họ khi di chuyển. Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, xem nhật ký kiểm tra, liên hệ với bộ phận hỗ trợ và hơn thế nữa.

Các câu hỏi thường gặp về Quản trị

Làm thế nào để đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của tôi?

Bạn có thể truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại admin.google.com. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để đăng nhập và bảng điều khiển sẽ hiện ra.

Tài khoản người dùng là gì?

Tài khoản người dùng cung cấp cho mọi người tên và mật khẩu để đăng nhập vào G Suite cũng như địa chỉ email. Bạn cũng có thể tạo tài khoản để sử dụng làm danh sách gửi thư và cung cấp cho mọi người địa chỉ email thay thế.

Tôi có thể cấp đặc quyền của quản trị viên cho người dùng khác không?

Có. Bạn có thể cấp cho người dùng đặc quyền của quản trị viên bằng cách gán cho họ một trong những vai trò quản trị viên có sẵn.