Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Làm thế nào để đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của tôi?

    Bạn có thể truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại admin.google.com. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn để đăng nhập và bảng điều khiển sẽ hiện ra.

  • Tài khoản người dùng là gì?

    Tài khoản người dùng cung cấp cho mọi người tên và mật khẩu để đăng nhập vào G Suite cũng như địa chỉ email. Bạn cũng có thể tạo tài khoản để sử dụng làm danh sách gửi thư và cung cấp cho mọi người địa chỉ email thay thế.

  • Tôi có thể thay đổi vùng dữ liệu theo đơn vị tổ chức (OU) được không?

    Có. Bạn có thể chia tách vị trí lưu trữ dữ liệu định dạng cá nhân của mình theo đơn vị tổ chức. Không có hạn chế về số lần chia tách hay số lần bạn yêu cầu di chuyển dữ liệu. Tìm hiểu thêm

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.