Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • eDiscovery là gì?

    Khám phá dữ liệu điện tử hay eDiscovery là quá trình tìm kiếm và truy xuất thông tin ở định dạng điện tử. Quá trình này hữu ích với các vấn đề pháp lý và ngăn ngừa mất dữ liệu do luân chuyển nhân viên.

  • Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

    Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

  • Tôi mua G Suite cùng với Vault bằng cách nào?

    Vault đi kèm với các phiên bản Business và Enterprise của G Suite. Sau khi bắt đầu dùng thử miễn phí G Suite, bạn có thể lựa chọn và mua một trong những phiên bản này từ bên trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của mình. Ngoài ra, bạn có thể mua bằng cách liên hệ với bộ phận bán hàng.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.