Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Mọi người có cần tài khoản G Suite để phản hồi biểu mẫu không?

    Không. Bất cứ ai cũng có thể phản hồi Biểu mẫu.

  • Tôi có thể giữ biểu mẫu ở chế độ riêng tư chỉ cho công ty của mình không?

    Có. Cài đặt chia sẻ cho Biểu mẫu giúp dễ dàng kiểm soát ai có thể xem và chỉnh sửa biểu mẫu của bạn.

  • Biểu mẫu có thể xử lý một số lượng lớn phản hồi không?

    Có. Biểu mẫu có thể xử lý nhiều dữ liệu như Trang tính và Trang tính hiện có thể xử lý 2 triệu ô dữ liệu. Chừng đó rất nhiều dữ liệu.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.