Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Tài liệu có hoạt động ngoại tuyến không?

    Có. Tính năng này khả dụng trong trình duyệt Chrome. Nếu bạn chưa có, hãy dùng thử Chrome—một trình duyệt miễn phí và dễ cài đặt.

  • Tôi có thể chia sẻ tệp trên Tài liệu ra bên ngoài không?

    Có. Bạn có thể thay đổi cài đặt của từng tài liệu để cấp quyền truy cập cho bất cứ ai mà bạn chọn làm người chỉnh sửa, người xem hoặc người nhận xét.

  • Tôi có thể chuyển đổi tài liệu hiện có của mình thành Tài liệu không?

    Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Tài liệu. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.