Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Gmail trong G Suite khác với Gmail miễn phí như thế nào?

    Các tính năng trong Gmail của G Suite bao gồm: email doanh nghiệp tùy chỉnh @yourcompany, địa chỉ email nhóm không giới hạn, đảm bảo thời gian hoạt động 99,9%, gấp đôi bộ nhớ của Gmail miễn phí, không có quảng cáo, hỗ trợ qua điện thoại và email 24/7, G Suite Sync dành cho Microsoft Outlook và nhiều tính năng khác.

  • Người dùng có thể có nhiều địa chỉ email không?

    Có. Người dùng có thể có nhiều địa chỉ email bằng cách tạo bí danh email, chẳng hạn như support@yourcompany. Bạn có thể thêm tối đa 30 bí danh email cho mỗi người dùng.

  • Tôi có thể di chuyển email hiện có của mình sang G Suite không?

    Có. Bạn có các công cụ di chuyển để nhập email cũ từ các môi trường cũ như Lotus Notes và Microsoft.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.