Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Trang trình bày cung cấp các loại tính năng gì?

    Bạn có thể vẽ biểu đồ và sơ đồ, chèn đối tượng và hình dạng, định dạng văn bản và hình ảnh, bật hoạt ảnh và hơn thế nữa.

  • Tôi có thể chuyển đổi các bản trình bày khác thành Trang trình bày không?

    Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Trang trình bày. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

  • Tính năng đồng chỉnh sửa hoạt động như thế nào?

    Đồng chỉnh sửa nghĩa là nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một trang trình bày. Cài đặt chia sẻ cho phép bạn kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày và lịch sử sửa đổi cho phép bạn hoàn nguyên về phiên bản trước.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.