Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Làm cách nào để bắt đầu sử dụng App Maker?

    Hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển và hướng dẫn Bắt đầu của chúng tôi tại đây.

  • Với tư cách là khách hàng EDU, tôi có thể sử dụng App Maker không?

    Chắc chắn là bạn có thể. Quản trị viên của bạn có thể bật công cụ này cho người dùng từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Tôi có thể nhận được loại hỗ trợ nào với App Maker?

    App Maker cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24x7 và các cam kết mức dịch vụ. Hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.