Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Trang tính hỗ trợ những công thức nào?

    Trang tính hỗ trợ công thức ô thường tìm thấy trong hầu hết các gói bảng tính dành cho máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng các công thức này để tạo hàm thao tác dữ liệu và tính toán các chuỗi và số.

  • Tôi có thể sử dụng phím tắt trong Trang tính không?

    Có. Nhiều phím tắt khả dụng cho Trang tính và luôn được bật. Chúng rất giống với nhiều phím tắt mà trước đây bạn đã sử dụng.

  • Tôi có thể chuyển đổi các bảng tính khác thành định dạng Trang tính không?

    Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Trang tính. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.