Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Tôi có thể tải lên Drive những loại tệp nào?

    Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng tài liệu Google dựa trên web: Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

  • Tôi có bao nhiêu bộ nhớ với Drive?

    Mỗi người dùng có 30 GB dung lượng lưu trữ trên đám mây dùng chung trên Drive và Gmail. Bạn có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng) với một khoản phí bổ sung. Xem thông tin chi tiết về giá của G Suite để biết thêm thông tin.

  • Drive trong G Suite khác với Drive miễn phí như thế nào?

    Drive của G Suite cung cấp gấp đôi dung lượng bộ nhớ, hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email, khả năng chia sẻ quyền kiểm soát và báo cáo nâng cao. Bạn có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB/người dùng) với một khoản phí bổ sung. Xem thông tin chi tiết về giá của G Suite để biết thêm thông tin.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.