Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Tôi có thể kiểm soát liệu bài đăng công khai trên Google+ có xuất hiện trên trang hồ sơ của mình hay không?

    Có. Cài đặt Google+ cho phép bạn quyết định xem bạn muốn hiển thị hay ẩn bài đăng trên Google+ trên tiểu sử của bạn.

  • Tiểu sử người dùng được giữ bảo mật như thế nào?

    Quản trị viên có thể đặt mặc định để chặn hồ sơ người dùng hiển thị trong kết quả tìm kiếm công khai trên web. Hơn nữa còn có các kiểm soát người dùng rộng rãi để hạn chế khả năng hiển thị của hầu hết thông tin hồ sơ.

  • Các nhóm có khả năng giữ cuộc trò chuyện xã hội ở chế độ riêng tư không?

    Có. Các cộng đồng riêng tư cung cấp thêm một tầng bảo mật để chỉ người dùng trong tổ chức của bạn có thể tham gia. Cho dù đó là thiết kế của sản phẩm beta hay các ghi chú từ nhóm bên ngoài của bạn, bất cứ thứ gì bạn đăng sẽ vẫn được hạn chế ở tổ chức.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.