apps_for_work

Cộng tác với người dùng Microsoft

Làm việc với những người không sử dụng G Suite.

gmail

Chuyển sang Gmail từ Outlook

Làm việc nhanh hơn và cộng tác tốt hơn với các tính năng email mạnh mẽ.
Xem hướng dẫn chuyển đổi
lịch

Chuyển sang Lịch từ Outlook

Sử dụng lịch trực tuyến được tích hợp được thiết kế cho các nhóm.
Xem hướng dẫn chuyển đổi
tài liệu

Chuyển sang Documents từ Word

Cộng tác trên tài liệu văn bản cùng một lúc, trong trình duyệt của bạn.
Xem hướng dẫn chuyển đổi
trang trình bày

Chuyển sang Trang trình bày từ PowerPoint

Cộng tác trên bản trình bày cùng một lúc, trong trình duyệt của bạn.
Xem hướng dẫn chuyển đổi
lái xe

Chuyển sang Drive từ OneDrive

Lưu trữ, đồng bộ hóa và chia sẻ tệp một cách dễ dàng.
Xem hướng dẫn chuyển đổi
gặp

Chuyển sang Hangouts Meet from Skype for Business

Gửi tin nhắn trò chuyện và thực hiện cuộc gọi điện video mọi lúc, mọi nơi.
Xem hướng dẫn chuyển đổi