get_app Tải xuống bản PDF

Quản lý thời gian của bạn với các lịch trực tuyến được tích hợp được thiết kế cho các nhóm.

Theo dõi các sự kiện quan trọng, chia sẻ lịch biểu của bạn và tạo nhiều lịch.
1
Để lên lịch sự kiện, hãy nhấp vào thêm . Để cập nhật sự kiện, hãy nhấp vào sự kiện> chỉnh sửa .
không ai
2
Nhấp vào bất kỳ sự kiện nào trên lịch của bạn để trả lời lời mời, tham gia cuộc họp video hoặc chỉnh sửa sự kiện.
không ai
3
Thêm và tùy chỉnh lịch.
  1. Tạo lịch mới. Tạo nhiều lịch hơn, chẳng hạn như lịch nhóm hoặc lịch dự án.
  2. Thêm lịch của đồng nghiệp. Nhập địa chỉ email của ai đó và nhấp vào Thêm more_vert bên cạnh tên của họ để chọn tùy chọn.
  3. Thay đổi cài đặt lịch. Thay đổi thông báo mặc định, chia sẻ lịch, đặt giờ làm việc và hơn thế nữa.
không ai

get_app Tải xuống bản PDF