get_app Tải xuống bản PDF

Một nền tảng nhắn tin được xây dựng cho các đội.

Cho dù trong cuộc trò chuyện nhóm 1: 1 hay không gian làm việc nhóm chuyên dụng, Trò chuyện trong Hangouts giúp bạn dễ dàng cộng tác với nhóm của mình theo cách có tổ chức. Chia sẻ và thảo luận về Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày ở cùng một nơi.
1
Gửi tin nhắn trực tiếp đến một cá nhân hoặc một nhóm.
không ai
2
Tạo phòng.
không ai
3
Làm việc với Trò chuyện.
không ai

get_app Tải xuống bản PDF