get_app Tải xuống bản PDF

1

Sự khác biệt trong nháy mắt

Bây giờ bạn đã chuyển từ IBM ® Ghi chú ™ tới G Suite, đây là một số lời khuyên để bắt đầu sử dụng Gmail làm chương trình mail mới. Bạn sẽ tìm thấy nhiều tính năng tương tự, chẳng hạn như định dạng và đọc biên lai và các lợi ích bổ sung khi bạn sử dụng Gmail.

Tải Gmail: desktop_windows mail.google.com smartphone ứng dụng Android | Ứng dụng iOS

1.1

Đặc tính

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

gmail Trong Gmail

Đặc tính

Xem tin nhắn

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

Email xuất hiện riêng lẻ
Mỗi thư trả lời email xuất hiện dưới dạng tin nhắn riêng trong hộp thư đến của bạn.

gmail Trong Gmail

Email được nhóm thành cuộc hội thoại
Sau khi bạn trả lời email, tất cả thư được nhóm lại với nhau, tạo một cuộc hội thoại hoặc chuỗi. *


* Bạn có thể thay đổi cài đặt bất kỳ lúc nào để trả lời xuất hiện dưới dạng tin nhắn riêng lẻ thay thế .

Đặc tính

Tổ chức

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

Thư mục
Lưu trữ và phân loại email trong các thư mục.

gmail Trong Gmail

 • Nhãn (thư mục có xoắn) - Áp dụng nhiều nhãn cho thư. Sau đó, tìm thư bằng cách tìm trong bất kỳ nhãn nào của nó.
 • Hộp thư ưu tiên —Xuất và ưu tiên email của bạn thành các danh mục khác nhau.

Đặc tính

Làm sạch hộp thư đến của bạn

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

Xóa email

gmail Trong Gmail

 • Xóa email
 • Lưu trữ —Xoá email từ hộp thư đến của bạn để giữ cho nó không lộn xộn, nhưng giữ lại các thư trong tài khoản của bạn để bạn có thể tìm thấy chúng sau này.
 • Tạm ẩn —Xoá email từ hộp thư đến của bạn, để xuất hiện lại vào thời điểm bạn chỉ định.

Đặc tính

Đánh dấu email quan trọng

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

 • Gắn cờ —Xác nhận email quan trọng bằng cờ.
 • Tầm quan trọng cao —Đánh dấu email khẩn cấp là có tầm quan trọng cao.

gmail Trong Gmail

 • Gắn dấu sao — Nhấp vào Dấu sao star_border bên cạnh một email quan trọng. Ở menu bên trái, nhấp vào Được gắn dấu sao để dễ dàng tìm thấy tất cả chúng sau này.
 • Điểm đánh dấu quan trọng —Nhấp vào Nhãn quan trọng để đánh dấu là quan trọng và đào tạo Gmail để ưu tiên loại thư này.

Đặc tính

Tạo danh sách việc cần làm

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

 • Thêm các tác vụ độc lập.
 • Các tác vụ có ngày cũng xuất hiện trong lịch của bạn.

gmail Trong Gmail

 • Thêm các tác vụ độc lập.
 • Thêm thư email vào danh sách công việc của bạn.
 • Các tác vụ có ngày cũng xuất hiện trong Lịch Google.

Đặc tính

Tìm email

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

Sử dụng Tìm nhanh (ctrl + F) hoặc Tìm kiếm trong Chế độ xem.

gmail Trong Gmail

Tìm kiếm cơ bản hoặc lọc theo:

 • Vị trí
 • Người gửi
 • Môn học
 • Từ ngữ
 • Tệp đính kèm
 • Kích thước
 • Ngày

Đặc tính

Lọc email

Các ghi chú của IBM trong IBM Notes

Tạo quy tắc cho:

 • Kiểm tra tin nhắn từ một người gửi cụ thể.
 • Tự động di chuyển thư vào một thư mục.

gmail Trong Gmail

Tạo quy tắc cho:

 • Gửi email đến một nhãn.
 • Lưu trữ, xóa hoặc gắn dấu sao email.
 • Tự động chuyển tiếp thư của bạn.
2

Làm việc với email

2.1
Nhấp chuột
Soạn, biên soạn
để tạo một email mới.
gmail 31
2.2
Nhấp vào một tin nhắn trong hộp thư đến của bạn để đọc và gửi trả lời.
Gmail 32
2.3
Sắp xếp hộp thư đến của bạn.
không ai
3

Làm được nhiều việc hơn với Gmail

3.1
Đọc và soạn thảo email khi bạn không có quyền truy cập internet. Tìm hiểu thêm
không ai
3.2
Lấy lại tin nhắn bạn vừa gửi đi. Tìm hiểu thêm
không ai
3,3
Gửi tệp đính kèm email lớn bằng cách chèn tệp được lưu trữ trong Google Drive. Tìm hiểu thêm
không ai
3,4
Tạo mẫu cho các email thông thường. Tìm hiểu thêm
không ai
3,5
Tự động sắp xếp hộp thư đến của bạn bằng các bộ lọc, chẳng hạn như bằng cách gắn cờ các email VIP hoặc các thông báo lưu trữ. Tìm hiểu thêm
không ai
3.6
Tự động trả lời các tin nhắn thông thường bằng cách kết hợp các bộ lọc và các câu trả lời soạn trước. Tìm hiểu thêm
gmail 46

get_app Tải xuống bản PDF