get_app Tải xuống bản PDF

Quản lý và tham gia các cuộc thảo luận trực tuyến với Google Groups.

1
Truy cập nhóm của bạn hoặc tạo nhóm mới.
 1. Chuyển từ các nhóm công khai thành các nhóm của tổ chức bạn
  Lưu ý: Nếu bạn tạo nhóm mới trước khi chuyển đổi chế độ xem tổ chức của mình, nhóm của bạn sẽ hiển thị công khai và xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. Đảm bảo bạn tạo nhóm của mình ở đúng nơi.
 2. Tìm kiếm nhóm và tin nhắn Tìm các nhóm để tham gia hoặc đăng thông tin bạn cần.
 3. Xem các nhóm bạn đã tham gia
 4. Xem nội dung bạn đã đăng
 5. Tạo nhóm mới Tạo diễn đàn Hỏi & đáp cho khách hàng của bạn, danh sách gửi thư cho nhóm của bạn và hơn thế nữa.
không ai
2
Tham gia thảo luận nhóm.
 1. Đăng chủ đề hoặc câu hỏi mới
 2. Tham gia thảo luận Nhấp vào bất kỳ chủ đề nào để trả lời, in các cuộc thảo luận, xóa tin nhắn và hơn thế nữa.
không ai
3
Quản lý nhóm của bạn.
 1. Thay đổi cài đặt Nhóm của bạn Chỉnh sửa cài đặt thành viên, đăng ký email, thông báo cập nhật và hơn thế nữa.
 2. Quản lý chủ đề đã chọn Đóng chủ đề để trả lời, xóa chủ đề và hơn thế nữa. *
 3. Quản lý thành viên nhóm Mời hoặc trực tiếp thêm người mới, thay đổi quyền của thành viên, xóa mọi người khỏi nhóm và hơn thế nữa. *

* Chỉ chủ sở hữu và người quản lý nhóm

không ai

get_app Tải xuống bản PDF