get_app Tải xuống bản PDF

Gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi điện video trên toàn thế giới cho nhiều người cùng một lúc.

Tổ chức các cuộc họp ngẫu hứng khi di chuyển, các lớp đào tạo ảo trên toàn thế giới, phỏng vấn từ xa và hơn thế nữa.
1
Bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc cuộc gọi điện video trong Gmail.
không ai
2
Tham gia cuộc gọi từ…
không ai
3
Làm việc với cuộc gọi điện video.
không ai

get_app Tải xuống bản PDF