get_app Tải xuống bản PDF

1

Sự khác biệt trong nháy mắt

Bây giờ bạn đã chuyển đổi từ Microsoft ® Skype ® for Business vào G Suite, đây là một số lời khuyên về đầu sử dụng Google Hangouts để quản lý các cuộc họp video của bạn. Bạn sẽ tìm thấy nhiều tính năng tương tự — và các lợi ích bổ sung — khi bạn sử dụng Hangouts.

1.1

Đặc tính

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

hangout trong Hangouts

Đặc tính

Cách truy cập

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

Với:

 • Máy tính để bàn
 • Thiết bị di động

Từ:

 • Microsoft ® Outlook ® kiện lịch
 • Email (chẳng hạn như Gmail, Outlook)
 • Truy cập URL

hangout trong Hangouts

Với:

 • Máy tính để bàn
 • Thiết bị di động

Từ:

 • lịch Google
 • Email (chẳng hạn như Gmail, Outlook)
 • Tiện ích mở rộng trình duyệt Chrome

Đặc tính

Chi phí cuộc gọi điện thoại

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

Đã tính phí

hangout trong Hangouts

Miễn phí*

* Hầu hết các cuộc gọi đến Hoa Kỳ và Canada. Các cuộc gọi đến các quốc gia khác có cước phí thấp.

Đặc tính

Số người tham gia cuộc gọi điện video

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

Lên tới 250

hangout trong Hangouts

Lên đến 25

Đặc tính

Lên lịch cuộc gọi điện video

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

 • Lên lịch cuộc gọi video Skype for Business từ Outlook
 • Bắt đầu cuộc gọi điện video Skype for Business ngẫu nhiên

hangout trong Hangouts

 • Lên lịch cuộc gọi điện video trong Hangouts từ Outlook và Lịch
 • Bắt đầu cuộc họp video khi đang di chuyển

Đặc tính

Cài đặt cho những người có thể tham gia cuộc gọi điện video của bạn

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

 • Liên hệ của bạn
 • Bất kỳ ai

hangout trong Hangouts

 • Chỉ những người trong miền của bạn
 • Khách bên ngoài (theo lời mời)

Đặc tính

Ai có thể bắt đầu cuộc họp video

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

Bất kỳ ai trong miền của máy chủ lưu trữ.

hangout trong Hangouts

Bất kỳ ai trong miền của máy chủ lưu trữ hoặc bất kỳ ai có tài khoản Google.

Đặc tính

Tham gia cuộc họp video qua quay số

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

Các số quay số (nếu được bật) có sẵn thông qua một trang danh sách riêng.

hangout trong Hangouts

Gọi điện thoại cho người tham gia bên ngoài.

Đặc tính

Yêu cầu tham gia cuộc họp video

skype Trong Skype dành cho Doanh nghiệp

 • Tải xuống ứng dụng trên máy tính để bàn để trình bày nội dung và tương tác hoàn toàn.
 • Tải xuống ứng dụng trên thiết bị di động để tham gia cuộc họp.

hangout trong Hangouts

 • Nội dung hiện tại và tham gia đầy đủ từ trong trình duyệt Chrome.
 • Tải xuống ứng dụng trên thiết bị di động để trình bày nội dung và tham gia đầy đủ.
2

Làm việc với Hangouts

Có nhiều cách để bắt đầu cuộc trò chuyện nhóm trong Hangouts. Để tìm hiểu cách thiết lập và bắt đầu các cuộc gọi điện video này, hãy xem Bắt đầu với Hangouts .

2.1
Bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc cuộc gọi điện video trong Gmail.
không ai
2.2
Tham gia cuộc gọi từ…
không ai
2.3
Làm việc với cuộc gọi điện video.
không ai
3

Làm được nhiều việc hơn với Hangouts

3.1
Thực hiện cuộc gọi điện video khi đang di chuyển. Tìm hiểu thêm
không ai
3.2
Cung cấp bản trình bày cho khán giả từ xa qua cuộc gọi điện video bằng cách chia sẻ màn hình của bạn. Tìm hiểu thêm
không ai
3,3
Tìm thông tin liên quan từ các cuộc trò chuyện cũ bằng cách tìm kiếm lịch sử Hangouts của bạn trong Gmail. Tìm hiểu thêm
không ai
3,4
Tắt tiếng thông báo trong các cuộc họp quan trọng. Tìm hiểu thêm
không ai
3,5
Phát sóng hoặc ghi lại hội thảo trên web và các sự kiện trực tiếp khác trên toàn cầu với Trực tiếp trên YouTube. Tìm hiểu thêm
không ai
3.6
Chia sẻ trạng thái Hangouts tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm
không ai

get_app Tải xuống bản PDF