get_app Tải xuống bản PDF

Tổ chức cuộc họp video trên toàn thế giới với nhiều người cùng một lúc.

Tham gia các cuộc họp ngẫu hứng khi đang di chuyển, các lớp đào tạo ảo trên khắp thế giới, phỏng vấn từ xa và hơn thế nữa.
1
Lên lịch cuộc họp video từ Lịch.

Truy cập Lịch Google và tạo sự kiện.

không ai
2
Bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp video.

Nhập https://meet.google.com trong trình duyệt Chrome.

không ai

Mở ứng dụng Meet trên thiết bị di động Android ( Play Store ) hoặc iOS® ( App Store ) của bạn.

không ai
3
Tham gia cuộc họp video.

Trong Lịch , nhấp vào sự kiện bạn muốn tham gia.

không ai

Nhấp vào liên kết Cuộc họp gặp gỡ trong một văn bản hoặc email.

không ai

Trong Meet , tham gia một cuộc họp theo lịch trình hoặc sử dụng một mã cuộc họp.

không ai

Mở sự kiện Lịch hoặc cuộc họp mời để quay số vào cuộc họp từ điện thoại.

không ai

get_app Tải xuống bản PDF